tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Çağımızda teknoloji çok büyük bir hızla gelişmektedir. Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok alanda büyük değişimlere yol açmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasında bilgisayarların payı büyüktür ve uygulama alanları oldukça geniştir. Bilgisayar; Robotik, haberleşme sistemleri, akıllı makineler, otomasyon, otomotiv, biyomedikal, mobil telefonların kullanımının artması, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin gelişmesi toplum yaşamını etkilemiştir. Bu sayede ticari birçok iş kolu dijital ortama taşınmış, üretilen verinin çeşitliliği, toplanma hızı ve miktarı da ciddi oranda artarak “büyük veri” kavramı ortaya çıkmıştır. Büyük verinin işlenebilmesi geleneksel programlama teknikleri ve sıradan donanımlar ile mümkün değildir. Bu aşamada yapay zekâ algoritmaları, büyük veriyi analiz ederken geleneksel yöntemlerle tespit edemediğimiz ilişkileri ortaya çıkararak etkileyici sonuçlar üretmektedir. Bizler de İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü olarak en son teknolojileri ve çağdaş yöntemleri takip edebilen, her zaman gelişime açık öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz temel eğitimleri sırasında ilgi alanlarına uygun olarak bilgisayar biliminin temel kuramları, donanım ve mimarisi, yazılım mühendisliği, veri tabanı sistemleri, ağlar ve kablosuz iletişim, paralel ve dağıtık sistemler, robotik, bilgi güvenliği, gömülü sistemler, görüntü işleme, yapay zekâ ve veri madenciliği gibi çeşitli konularda da uzmanlık kazanacaklardır. Bölümümüz, ezberden uzak bir öğretim anlayışıyla, öğrenciye uyumlu ders tasarımları ile birlikte, öğrencilerin derslere üst düzeyde katılımının sağlandığı aktif öğretim yöntemini esas almaktadır.

Aynı zamanda nitelikli, tecrübeli, güçlü kadrosu ile eğitim-öğretim sürecine devam etmektedir. Alanındaki teknolojik gelişmelere ayak uyduran, değişimin bir parçası hatta öncüsü olmak için çalışan, analitik çözümleme yetenekleri güçlü, bağımsız çalışabilen, aynı zamanda takım çalışmasına uyum sağlayabilen, mesleki etik değerleri benimsemiş teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz ve bütün paydaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.

En İçten Sevgi ve Selamlarımla,

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK