tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Dış ticaret programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gelişen ve büyüyen Dış ticaret sektöründe yer alan firmalarda yönetici olarak çalışmak, ayrıca imalat ve hizmet sektöründeki işletmelerin tedarik zincirlerini kurmak ve yönetmek isteyen adaylar, hedef öğrenci kitlemizi oluşturmaktadır.

Dinamik bir iş ortamında çalışmak isteyen, üretken, kendisini sürekli geliştirmeyi arzu eden öğrencileri bölümümüzde eğitim almaya çağırıyoruz. Öğrencilerin dış ticaret programına girebilmeleri ve mezuniyet sonrası Dış Ticaret Meslek Elemanı olarak başarı şanslarını arttırabilmeleri için öncelikle disiplinli, sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmek için; dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi gereği aşikârdır.

Programın Amacı: Etkin iletişim tekniklerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin dış ticaret, ihracat, ithalat, dış ticaret işlemleri muhasebesi, kambiyo ve gümrükleme vb. alanlarda ihtiyaç duydukları Dış Ticaret Meslek Elemanlarını yetiştirmektir.

Programın Hedefi: Programda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenerek konulmuştur. Paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılma imkanı mevcuttur.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler;

1. Temel dış ticaret uygulamalarını bilir.

2. Dış ticaret faaliyetlerin analizinde kullanmak üzere temel matematik, istatistiksel analiz, modelleme ve optimizasyon bilgilerini uygulayabilir.

3. Temel ekonomi, muhasebe ve işletme yönetimi bilgisini kazanarak bunları dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmalarda sergileyebilir.

4. Dış ticaret faaliyetlerde ve tedarik zinciri yönetiminde firmalarda kullanılan yazılımlarla etkin süreç yönetimi yapabilir.

5. Lojistik faaliyetler ile dış ticaret operasyonları arasındaki ilişkileri anlayarak ilgili belgeleri düzenleyebilir.

6. Küresel ölçekteki lojistik faaliyetleri ve gümrük mevzuatını bilir.

7. Üretim ve dağıtım yönetimi konularında araştırmalar yapabilir.

8. Temel taşımacılık uygulamalarını gerçekleştirilebilir.

9. Depo ve stok yönetimi tekniklerini uygulayabilir.

10. Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı ve kombine taşımacılık uygulamalarını bilir.

11. Tedarik zinciri ve beraberindeki kalite yönetimi faaliyetlerini uygulayabilir.

12.Dış ticaret alanında edindiği bilgileri uygulama yetkinliğine sahip olur.

Bölümü Seçmenin Avantajları

• Dış ticaret sektöründeki eğitimli çalışan ihtiyacının yüksek olması nedeniyle iş bulma kolaylığı.

• Sürekli ihtiyaç duyulacak bir alan olması.

• Dış ticaret firmalarının yanı sıra imalat ve hizmet sektöründe farklı pozisyonlarda çalışabilme olanağı.

• Uygulamalı bir disiplin olması.

• Mezun olmadan iş hayatında çalışmaya başlama imkanı.

• Kendini yenileme ve güncelleme imkanının geniş olması.

 Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÖZTIRAK