tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Etkili, iz bırakan, güçlü bir iletişim ve etkileşim için grafik tasarımı vazgeçilmez unsurlardan birisi olmaktadır. Yaşantımız içerisinde basılı ve dijital ortamda her an birçok grafik tasarımı unsuru gözümüze çarpmaktadır. Gazeteler, kataloglar, broşürler, ambalajlar, logolar, çağımızın vazgeçilmezi sosyal medya ürünleri ve daha birçok tasarı materyali birer grafik tasarımı unsurudur.

Marka, ürün farkındalığını artırmak ve her daim ön planda tutabilmek için tasarım unsurlarına ve bu unsurların tasarımsal yönetimine ihtiyaç vardır. Doğru tasarım yönetiminde ise ürünün işlevsel ve farkındalık yönü ön planda olmalıdır.

Grafik tasarımı eğitimi birçok kurum tarafından verilmektedir. Şüphesiz ki grafik tasarımının içerisinde yer alan estetik algısı sebebiyle görsel, işitsel ve yazınsal sanat disiplinlerinin tasarım eğitimi içerisinde bulunması zorunludur. Bunun yanında grafik tasarımı eğitiminde dönemlik dahi değişebilen trendlere sahip yapının direkt olarak eğitimin içerisinde yer alması gerekmektedir. Geleneksel tasarım ürünleri anlayışının yanı sıra, dijital ve sosyal medya ürünlerinin grafik tasarımında önemli yer edinmesi ve ayrıca artırılmış gerçeklik, metaverse ve nft evreninin ilerleyişi grafik tasarımının ne denli değişken bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı olarak, çağın tasarım gereklerini eğitim anlayışımız içerisine her daim dahil etmeyi prensip haline getirip bunu eğitim modelimiz olarak benimsemiş durumdayız. Böylelikle öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş sahasına uyumu ve tasarımcı kimliğiyle barınma süreci çok hızlı olmaktadır.

Eğitim anlayışımızda ulusal ve uluslararası gelişmelerin getirdiği yenilikleri, farklı meslek oluşumlarının grafik tasarımı alanında birleşme noktasını ve disipliler arası işbirliklerini eğitim modelimiz içerisine entegre etmek temel unsurumuz olmaktadır. Mesleki eğitimimizde uygulama modellerimizi bu doğrultuda şekillendirmekteyiz.

Myo bünyesinde olmamıza rağmen eğitim hayatına devam eden ve mezun ettiğimiz öğrencilerimizin birçoğunun mesleki anlamda ilerleyişi, içinde bulundukları kurum tarafından takdir toplamaktadır. Öğrencilerimiz tercih ettikleri sektörün tasarım biriminde junior tasarımcı, sanat yönetmeni, tasarımcı operator, grafik tasarımcı, tasarım birim sorumlusu gibi çeşitli ünvanlarda mesleki hayatlarına başarılı bir şekilde devam etmektedir. Yine dikey geçiş ile uyumlu bölümlerde eğitim hayatını devam ettiren mezun öğrencilerimiz, fakülte bünyesinde de farklarını ortaya koymaktadır.

Programımızdaki eğitimimizi fakülte düzeyinde sürdürmekteyiz. Derslerimizi çağımız grafik tasarımının gerekleri ne ise ona göre şekillendirmekteyiz. Bu doğrultuda Temel Sanat Eğitimi, Yazı ve Tipografi ders serisi, İllüstrasyon, Grafik Animasyon, Ambalaj Tasarımı ders serisi, Grafik Tasarımı ders serisi gibi temel mesleki derslerin yanı sıra Sosyal Medya Yönetimi ve Mobil Arayüz ve Web Tasarımı gibi çağın ihtiyacına yönelik dersler ile eğitim vermekteyiz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı, özgür ve yenilikçi bir düşünceye sahip, araştırmacı, çağın grafik tasarımı gereklerine hakim, mesleklerine etik bir düşünce ile yaklaşan, üretken bir tasarımcı bilincine sahip bireyler yetiştirebilmeyi prensip haline getirmiştir.

Programımızdan mezun ettiğimiz öğrencilerimizin başarılarını, gelişimlerini, mesleğe yenilikçi yaklaşımlarını ve sektörümüzde önemli pozisyonlarda yer edindiklerini görmek bizler için gurur kaynağı olmaktadır.

 

Öğr. Gör. Mehmet Emin Karataş

Bölüm Başkanı