tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Hakkında

Bilgisayar Programcılığı Programı’nın amacı; bilişim sektöründe çalışacak, teknolojiyi bilen, bilgiyi üretime dönüştürebilen, alandaki uygulama ve faaliyetleri analitik düşünerek gerçekleştirebilen, sorumluluk alabilen, sosyal anlamda kendini geliştirebilen, etkili iletişim becerilerine sahip olan, yaşam boyu öğrenme vizyonunu kavrayarak öğrenme yetkinliğini kazanmış olan ve böylece kendisini sürekli geliştiren nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Program sürekli olarak güncellenen bir müfredat ve ders içerikleri ile eğitim vermektedir. Program müfredatı ağırlıklı olarak yazılım/programlama derslerinden oluşmakta ve alan derslerinin tamamı uygulamalı olarak bilgisayar laboratuvarında işlenmektedir. Öğrenciler 2 yıllık eğitimleri boyunca C++, C#, Java programlama dilleri ve HTML, CSS, JavaScript ve ASP.NET MVC üzerine aldıkları eğitimlerle konsol, masaüstü, internet-web ve mobil uygulamalar geliştirmek üzere yetiştirilirler. Ayrıca, müfredatta yer alan veri tabanı derslerinde öğrenciler hem Microsoft Sql Server hem de Oracle eğitimi alarak veri tabanı yönetimi ve bu veri tabanlarını kullanan uygulamaların geliştirilmesine yönelik beceriler elde ederler. Öğrenciler, mesleki proje dersi kapsamında kendilerini geliştirmek istedikleri bir alana yönelerek bu alanda sektöre yönelik uygulamalar gerçekleştirirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları devlet kurumlarında ve özel sektörde bilgisayar programcısı veya bilgisayar teknikeri unvanı ile çalışabilirler. Bunun yanı sıra Program mezunları bilişim sektöründe yer alan firma ve şirketlerin yazılım veya bilgi işlem departmanlarında bilgisayar programcısı, sistem destek elemanı, bilgisayar eğitmeni, yazılım uzmanı, yazılım test uzmanı, uygulama programcısı, ağ sorumlusu, analist programcı, teknik danışman, web tasarımcısı, internet programcısı, yazılım koordinatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve proje müdürü olarak istihdam edilebilmektedir.
 

Bir Üst Dereceye Geçiş

 Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

 Bilgisayar Mühendisliği

 Bilgisayar Bilimleri

 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

 Bilgisayar-Enformatik

 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

 Endüstri Mühendisliği

 Fizik

 Fizik Mühendisliği

 İstatistik

 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

 Matematik-Bilgisayar

 Meteoroloji Mühendisliği

 Uzay Mühendisliği

 Yazılım Mühendisliği

Programın Öğretim Dili

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.