tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, SayıSistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük"dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı,kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

ASC115 Beslenmenin Temel İlkeleri (3-0) 3, 4 AKTS
Beslenme ve gastronominin ana prensipleri üzerinde durularak katılımcılara gıda niteliği, besin öğeleri, beslenme düzeni,beslenme kalitesi, beslenme bozuklukları, beslenme programlaması, öğün düzeni ve içeriği gibi ana konularda teorik eğitim verilecektir.

ISL103 İşletme Yönetimi (2-0) 2, 4 AKTS
İşletme; işletmenin sınıflandırılması,çevresi, amaç ve sorumlulukları; Kuruluş yeri ve seçimi; Kapasite; İşletme yönetim fonksiyonları.

ASC117 Gastronomi ve Yiyecek Tarihi (2-0) 2, 4 AKTS
Gastronomi bilimi ve bağlantılı olduğu diğer bilimler, gastronomik terimler ve anlamları, gastronominin ilk çağdan günümüze dönemsel özellikleri, insanoğlunun beslenme alışkanlıkları ve yöresel mutfak kimliklerinin oluşumunun incelenmesi.

ASC119 Gıda Hijyeni (3-0) 3, 4 AKTS
Ders; hijyen, sanitasyon, besin hijyeni,personel hijyeni, besinlerin bozulma nedenleri ve HACCPin tanımı, önemi, gıda katkı maddeleri ve ambajlama konularından oluşturmaktadır.

ASC109 Mutfak Ekipmanları (3-0) 3, 4 AKTS
Bu derste öğrenciler; Mutfak ekipmanlarını tanır, kullanımlarını öğrenir. Mutfak ekipmanlarının ve malzemelerinin seçimini öğrenir. Mutfak ekipmanlarının özelliklerini bilir.

ASC111 Aromatik Otlar, Baharatlar ve Karışımlar (2-0) 2,2 AKTS
Baharat dünyası, baharat ve aromatik otların insan hayatındaki önemi, Tarih boyunca baharat, Mutfaklarda aromatik otlar, baharatlar ve karışımların önemi, Yabani bitkiler veya bunlardan elde edilen meyvelerin kullanım şekilleri, Baharat karışımları,Aromatik otlar, baharatlar ve karışımların sağlıkla ilişkisi

2. YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu;yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi;Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri,günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları,noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

MYO128 İş Sağlığı ve İş Güvenliği (2-0) 2, 3 AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları,Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından doğan maliyetler.

MYO102 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (3-0) 3, 5 AKTS
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol,Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar

ASC108 Mutfak Uygulamaları ve Teknikleri (2-2) 3, 6 AKTS
Tüm salatalar, salata sosları, mezeler, kanepeler, soğuk başlangıçlar, hazırlama ve sunum teknikleri, ve bağlayıcı ajanlar uygulamaları ve bağlaşığı konularından oluşturmaktadır.

ASC116 Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Teknikleri (2-2) 3,5 AKTS
Yiyecek İçecek Yönetimi ve Önemi. Bıçak kullanma ve kesim teknikleri. Kesim teknikleri üzerine egzersizler. Et ve tavuk suları yapım teknikleri. Soslara giriş. Mönü planlama. Peynir ve baharatlar ile ilgili temel bilgiler.

ASC118 Toplu Yemek ve Organizasyon Planlanma (2-0) 2, 4 AKTS
Endüstriyel yemek üretimi tanımlar ve kavramlar,dünyada ve Türkiye’de yemek üretiminin endüstrileşme süreci; endüstriyel yemek üretim sistemleri; yemek dağıtım sistemleri; endüstriyel yemek hizmet sistemleri, yerinde üretim ve dağıtım; endüstriyel yemek üretim sürecinin yönetimi

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS

3. YARIYIL

 

YDL203 Yabancı Dil-I(3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ASC201 Dünya Mutfakları Uygulamaları Teknikleri (1-3) 3,5 AKTS
Ders, dünya mutfaklarının genel özellikleri Fransız,İtalyan, İspanyol, Rus, İngiliz, Alman ve Uzak doğu mutfakları yemek pişirme teknikleri, malzeme ve araç gereç bilgisi ve yemek reçeteleri, uygulamaları konularından oluşmaktadır.

ASC203 Görgü Kuralları (3-0) 3, 3 AKTS
Ders; İletişim, beden dili, görgü ve protokol kuralları konularından oluşmaktadır.

ASC205 Pasta ve Tatlı Üretim Teknikleri (1-3) 3, 5AKTS
Ders; kıyılarak yapılan hamurlar, çırpılarak yapılan hamurlar, sütlü tatlı, hamur tatlıları, meyve tatlıları, kuru pasta,pandispanya, pastacı kreması konularından oluşmaktadır.

ASC211 Yöresel Mutfak (2-2) 3, 4 AKTS
Yedi coğrafi bölge ve yemekleri hakkında uygulamalı olarak yemek kültürünün öğrenilmesidir.

ASC113 Gıda Teknolojisi (3-0) 3, 4 AKTS
Gıdaların kimyasal bileşimi, genel mikrobiyoloji, çay işleme teknolojisi, süt ve süt ürünleri teknolojisi, et ve et ürünleri işleme teknolojisi, gıda muhafaza yöntemleri, tahıl teknolojisi, bitkisel yağ teknolojisi.

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS
Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS

4. YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ASC208 Mesleki Proje (1-4) 3, 5 AKTS
Ders restoran çeşitleri, menü türleri, yeni mutfak trendleri ve restoran kurma aşamaları araştırma konularından oluşmaktadır.

ASC210 Türk Mutfak Uygulamaları ve Teknikleri (2-2) 3, 4 AKTS
Türk Mutfak kültürünün Orta Asya’dan günümüze süren gelişim sürecinde etkilendiği ve etkilediği kültürler, bu coğrafyada yaşayan insanların yeme içme alışkanlıkları, bu yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılan araç gereçler, yiyecekleri saklama ve pişirme teknikleri

ASC224 Yemek Süsleme Sanatı (2-2) 3,  3 AKTS
Ders; basit sebze dekorları, başlangıç yemekleri süslemesi, sıcak ve soğuk mezeler, ordörv tabağı, salatalar, çorbalar, et yemekleri, tatlılarının prezantasyonu ve renk uyumuna göre süslenmesi konularından oluşmaktadır.

ASC220 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik (2-0)2, 3 AKTS
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri,kuruluşu, yönetimi, yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri,girişimcilik türleri, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.

ASC226 Mesleki Sorumluluk ve Etik (2-0) 2, 3 AKTS
Ahlak, etik ve meslek etiği konuları kuramsal çerçevede anlatılarak,meslek ile ilgili mevzuat ve kurallar aktarılacaktır.

ASC218 Osmanlı Mutfağı (1-2) 2, 3 AKTS
Osmanlı Saray Mutfağı Yemeklerini Araştırmak, Uzak Doğu ve Asya Mutfak Kültürünü Araştırmak, Akdeniz Mutfak Kültürünü Araştırmak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mutfak Kültürünü Araştırmak, Avrupa Mutfak Kültürünü Araştırmak,Denizaşırı Ülkelerin Mutfak Kültürünü Araştırmak , Dinî İnançlara, Örf ve Adetlere Göre Yemek Hazırlamak, Yeni Yemek Reçeteleri Tasarıları, Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS
Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS