tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

 

ATA201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.    

 

BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş (2-2) 3, 6 AKTS
Bu ders akış diyagramlarını,C++ dili operatörlerini, akış kontrol deyimlerini ve döngüleri, fonksiyon ve sınıf mantığını, nesneye dayalı programlama terimleri ve temellerini, dosyalama mantığı ve dosya erişimini, matris, arama ve sıralama algoritmalarını içermektedir.

 

MAT117 Matematik (2-0) 2, 3 AKTS
Sayılar, Sayılarda işlemler,Özdeşlikler, Çarpanlara ayırma, Denklem ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar,Geometrik temel kavramlar.

 

BLP103 Bilgisayar Donanımı (2-0) 2, 3 AKTS
Öğrencilerin temel elektronik bilgisine sahip olma, bilgisayarın donanımsal yapısını öğrenebilme,bilgisayarın çalışma mantığını anlayabilme ve basit sorun tespiti ile basit sorunlara çözüm üretme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

BLP105 İşletim Sistemleri (2-0) 2, 3 AKTS
İşletim sistemlerinin tarihçesi, İşletim sistemlerinin başlıca özellikleri ve bileşenleri, İşletim sistemlerinin sınıflandırılması, işletim sistemi mimarileri, proses yönetimi,prosesler arası senkronizasyon, bellek yönetimi, sanal bellek yönetimi, dosya yönetimi, giriş/çıkış sistemleri. Güvenlik ve Koruma, İşletim sisteminin sunduğu hizmetler ve çok kullanıcılı işletim sistemlerinin özellikleri, Açık kaynak işletim sistemleri.

 

MYO119 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2-0) 2, 4 AKTS
Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar); Statik(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri);Kinematik (Doğrusal hareket, Bağıl hareket); Dinamik(Kuvvet etkisinde hareket,Sürtünme (statik, dinamik)); Enerji, iş, güç (Enerji ve türleri, dönüşümler,İş, güç, verim); Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi (Örnek ve tanımlar,Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi); Elektrik, Tanımlar ve ölçme, Direnç, Seri ve paralel bağlama, Ohm kanunu

 

MYO101 İş Etiği (2-0) 2, 3 AKTS
Derste öncellikle etik ve ahlak kavramları açıklanmaktadır. Ardından, iş etiği konusunun dinlerdeki yeri incelenecektir. Dersin ilerleyen bölümlerinde, iş etiği konusu ile ilgili günümüzde öne çıkan kavramlar ve uygulamalar tartışılacaktır. Ders kapsamında çalışma ahlakının Türkiye'deki durumu tarihi perspektiften örnek olaylar yardımıyla değerlendirilecektir.

2. YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

 

BLP112  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (2-2) 3, 6 AKTS
Veritabanı Sistemleri ve Temel Kavramlar, Veri Modelleri, İlişkisel Veritabanı Modeli, Varlık-İlişki Modeli,Veritabanı Tabloları ve Normalleştirme, SQL Yapısal Sorgulama Diline Giriş, SQL Operatörleri, İleri SELECT Sorgulamaları, Sanal Tablolar, İleri Dizi Operatörleri, SQL Fonksiyonları, DML İşlemleri, T-SQL İfadeleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Saklı Yordamlar, Tetikleyiciler.

 

ISY128 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0) 2, 3 AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından doğan maliyetler.

 

BLP106 Nesneye Dayalı Programlama-I (1-2) 2, 5 AKTS
Dersin içeriğini Java Platformu ve Bileşenleri, Java Diline Giriş, String Sınıfı, Main Denetimi,JAVA’da değişkenler, Temel Veri Tipleri,Program Akış Denetimi ve Operatörler,Döngüler, Diziler, Sınıf ve Nesne Kavramı, Paketler, Metotlar, Erişim Denetimi,Nesneye Dayalı Programlamanın Temel İlkeleri (Kapsülleme-Encapsulation,Kalıtım-Inheritance, Çok biçimlilik-Polymorphism, Arayüzler-Interfaces, DahiliSınıflar) konuları oluşturmaktadır.

 

BLP108 Grafik ve Animasyon (1-2) 2, 3 AKTS
Bu derste renk bilgisi, grafikf ormatları, grafik dosya türleri, Adobe Photoshop programında resim düzenleme araçlarını kullanarak rötuş, düzenleme vb. işlemleri yapmayı, katmanlarda maskeler ve kanallarla çalışmayı öğrenir. Animasyon temellerini, 3D animasyon yapabilme için Flash, Scratch ve 3Ds Max programlarını kullanmayı öğrenir.

BLP114 Bilgisayar Programlama (C Programlama) (2-2) 3, 6 AKTS
ANSI C programlama dilini kullanarak temel programlama tekniklerini ve mantığını öğretmektir. Temel amaç, temel veritiplerini, giriş çıkış, hesaplama ve mantık fonksiyonlarını, karar ve tekrar yapılarını kullanarak C programlama dilinin öğelerini öğretmektir.

 

SeçmeliDers (2-0) 2, 3 AKTS

 

3. YARIYIL

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

 

BLP213 Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri (3-0) 3, 4 AKTS
Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri,bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek

 

BLP219 Bilgisayar Ağ Sistemleri (3-0) 2, 5 AKTS
Bilgisayar ağlarının tarihsel gelişimi,bilgisayar ağlarının elemanları, mimarisi, ağ iletişim sistemleri, ağ türlerive temel kavramlar, OSI Modeli ve ağ protokolleri, ağ topolojileri, ağ donanımları, cihazları ve kabloları, ağ protokolleri, ağ üzerinde iletişimin sağlanması, internet üzerinden haberleşme.

 

BLP215  Web Teknolojileri (2-2) 3, 5 AKTS
İnternet ve WEB Tanımları, Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri, Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu (CSS)Temelleri, Stil Şablonu (CSS) Menü İşlemleri, Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri,WEB Editörü Temel Araçları, Metin İşlemleri, Tablo İşlemleri, Çoklu Ortam İşlemleri, Bağlantılar, Çerçeve İşlemleri, Şablonlar, Kütüphane İşlemleri, Form İşlemleri, Etkileşimli Ögeler, Katman İşlemleri, Erişebilirlik ve Site Yönetimi,

BLP207  Nesneye Dayalı Programlama-II (1-2) 2, 5 AKTS
Dersin içeriğini Java ile masaüstü programlama yapabilmek amaçlı JavaFX teknolojisinin tanınması, Eclipse platformunun tanınması, Scene Builder programının tanınması, JavaFX kütüphanesinde bulunan sınıfların ve kontrollerin nasıl çalıştığının anlaşılması oluşturmaktadır.

BLP217 Mesleki Matematik (3-0) 3, 5 AKTS
Birinci modül olan “Kümeler ve Sayılar İle İlgili İşlemleri Mesleğinde Uygulamak”konulu bölümde kümeler, sayılar ve sayılarla ilgili işlemler ve modüler aritmetik konuları işlenmektedir. İkinci modül olan “Mesleğinde Cebirsel Uygulamalar Yapmak” konulu bölümde cebir, polinomlarda uygulamalar ve oran-orantı işlemleri yapılmaktadır. Son modül olan “Mesleğinde Olasılıkla İlgili Uygulamaları Yapmak” konulu bölümde ise olasılık, olası durumlar,olayların olma olasılığı ve olasılıkla ilgili uygulamalar işlemleri yapılmaktadır.

 

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS

 

4. YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisive kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

 

BLP218 Web Programlama (2-2) 3, 6 AKTS
İnternetin yapısını öğrenerek ve güncel web programlama tekniklerini kullanarak karşılaşılan/gözlemlenen problemlere ve oluşabilecek taleplere uygun web tabanlı çözümler üretme yeteneği kazandırır. Ders içeriğinde yazılım mimarileri, tasarım desenleri, nesneye dayalı programlama ilkeleri, entity framework ve linq konuları ele alınarak bu konular doğrultusunda ASP.NET MVC 5 uygulamaları geliştirilir, ileri seviye ASP.NET MVC uygulamaları için temel oluşturulur.

 

BLP220 Veri Madenciliği (3-0) 3, 5 AKTS
Veri madenciliği kapsamındaki konulara aşinalık kazandırma. Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerde sınıflandırma ve kümeleme algoritmalarının kullanımı,R yazılımının kullanılması ve veri madenciliği ile ilgili örnekler çözülmesi

 

BLP206 Mesleki Proje (1-4) 3, 5 AKTS
Ders,öğrencinin Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin öğrendiklerini uygulamaya geçirmesini amaçlar. Öğrenciler, tek ya da gruplar olarak alana ilişkin bir konuyu uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırır ve bir proje ortaya çıkarır. Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri, yöntem ve modellerini kullanarak, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yolları öğrenir. Araştırma sonunda uygun istatistiklerin seçimini yapar ve uygular.

 

BLP208 Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler (3-0) 3, 4 AKTS
Mikrobilgisayarlar,Mikroişlemciler, Mikroişlemciler ve Assembly Dili, Mikroişlemci mimarileri ve mikrobilgisayar sistemi, Hafıza organizasyonu, mikroişlemcinin temel komut yapıları. Assembly dilinde program yazma, Kod dönüşüm işlemleri, Çevre birimleri ve uygulamalar, Kesme işlemleri, A/D ve D/A çevrim işlemleri, Genel amaçlı programlanabilir çevre birimleri, programlama.

 

BLP210 Mobil Programlama (2-2) 3, 4 AKTS
Mobil İşletim sistemlerini ve geliştirme araçlarını tanımak, mobil uygulama geliştirme araçlarının kurulumu, Mobil uygulama geliştirme mantığı ve görsel tasarım hazırlama, Düzen elemanları, Görsel nesneler, veri kümeleri, Menüler,animasyonlar, Sayfalar ve hazır dialogların kullanımı ve kendi dialog ekranını hazırlama, SQLite veritabanı erişimi, MVVM Mimarisi

 

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS