tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

ATA201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

GTP125 Bilgisayar Destekli Tasarım-I (1-2) 2, 4 AKTS
3 boyutlu Autodesk Maya veya Blender programının araçlarının kullanarak katı obje modelleri, programın araç karının etkin bir şekilde kullanılmasını, bir model projesini geliştirilmesini kapsamaktadır.

GTP127 Grafik Desen (2-2) 3, 4 AKTS
Çizgi; Düzçizgi, Yuvarlak (Oval) çizgi, Spiral çizgi, Çizgilerin uyumları, Ahenklerine ait plastik bilgiler; Gövdelerde hareket planları, Gövde çizimleri, Maslar,Gövdenin kübist formu, Geometrik sadeleştirilmiş hareketli fonksiyonlu figürler; Portre çizimleri, Portrede kroki; Figüre kimlik kazandırma, Figüre hareket kazandırma, Skeçler, Hızlı çizim teknikleri, Figürü giyimle bütünleştirme.

GTP129 Grafik Tasarım-I (2-2) 3, 4 AKTS
Derste ele alınan konular: Logo Tasarımı, Kurum Kimliği, Paket Tasarımı, Dış mekan reklamcılık, proje ve Tasarımda Zaman Yönetimi ile ilgili çalışmalar

GTP107 Temel Sanat Eğitimi (2-4) 4, 6 AKTS
Bu Dersin amacı daha sonraki GrafikTasarım derslerine bir temel oluşturmaktır. Bundan ötürü de Dersin içeriğini Çizgi, Hacim, Doku Değer Elemanlarının komposizyon oluşturmada kullanılması. Vurgu, Denge, Akış,Kontrast ve Ritmin oluşturulmasını araştıran eleştiri ve alıştırmalar oluşturmaktadır.

GTP123 Fotoğrafçılık (1-2) 2, 4 AKTS
Fotoğraf makinesi kullanımı, diyafram,enstantane ve ISO bilgisi ile birlikte ışık, kompozisyon kuralları ve fotoğraf çekim teknikleri anlatılacaktır. Ayrıca anlatılan bilgilerin pekiştirilmesi için de dış mekanda fotoğraf çekimleri gerçekleştirilecektir.

 


2. YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması;Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk Dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

GTP122 Baskı Teknikleri (2-2) 3, 4 AKTS
Ders; tifdruk baskı, flekso baskı, tipo baskı, dijital baskı, serigraf baskı, tampon baskı gofre baskı, varak baskı, litografi baskı, ksilografi baskı ve bu baskı tekniklerinin uygulama yöntemlerinden konularından oluşturmaktadır.

GTP108 Bilgisayar Destekli Tasarım-II (1-2) 2, 4 AKTS
Çizgi; Düz çizgi, Yuvarlak (Oval) çizgi,Spiral çizgi, Çizgilerin uyumları, Ahenklerine ait plastik bilgiler; Gövdelerde hareket planları, Gövde çizimleri, Maslar, Gövdenin kübist formu, Geometrik sadeleştirilmiş hareketli fonksiyonlu figürler; Portre çizimleri, Portredekroki; Figüre kimlik kazandırma, Figüre hareket kazandırma, Skeçler, Hızlı çizim teknikleri, Figürü giyimle bütünleştirme.

GTP124 Grafik Tasarım-II (2-2) 3, 4 AKTS
Grafik tasarımın temel ilkelerini bilir.Reklamcılık ve grafik tasarımın bağlantılı olduğunu ve bunun önemini açıklar.

GTP126 Mobil Arayüz ve Web Tasarımı (2-2) 3, 4 AKTS
Ders dönem boyunca; güncel mobil cihazlara yönelik ilke ve kuramları öğrenerek, ilgili cihazlara yönelik web sayfası ve mobil uygulamalara ait arayüz grafik ve görselleştirmelerini başarılı bir şekilde yapım yöntemlerini uygulamalı olarak öğreneceği projeler içerir.

GTP120 Grafik Tasarım Tarihi (2-0) 2, 4 AKTS
19. yüzyılın sonundan günümüz eteknolojik gelişmelere paralel meydana gelen modern sanat hareketlerinin nitelikleri. Modern sanatın grafik tasarımı nasıl biçimlendirdiğinin örnekler üzerinden incelenmesi. 20. yüzyılın ilk yarısında grafik tasarım konusunda oluşan yeni eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi.

GTP110 Estetik (2-0) 2, 3 AKTS
Estetikle ilgili temel kavramlar.Estetiğin kapsamı. Tarihsel süreç içinde ifade edilen estetik üzerine görüşler.Estetik değer ve estetik yargı.

 

Seçmeli Ders (2-0) 2, 3 AKTS

 


3. YARIYIL

YDL203 Yabancı Dil-I (3-0) 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

GTP219 Reklam ve Metin Yazarlığı (2-0) 2, 3 AKTS
Reklam metinlerinin oluşturulmasının temel felsefesinin anlatıldığı derstir. Hedef kitle ve ona ulaşmada amaca giden yol, önemli ölçüde, reklam metninde yatmaktadır. Bu çerçevede, reklamcılık dersine bir son hazırlık aşaması olarak öğrencilere reklam metni yazma teknikleri anlatılıp uygulamalı çalışmalar yapmaları sağlanacaktır.

GTP221 Ambalaj Tasarımı-I (2-2) 3, 5 AKTS
Ambalajın tarihsel gelişimi, Ambalajda taşıyıcı ve koruyucu işlevsellik, Ürünle ilgili bilgilenmek için gereken hiyerarşik yapının oluşması, Markanın tanımı ve markalama. Ambalajın ürüne ve türüne göre sınıflandırılması, Ambalajın üretim dili ve teknolojileri oluşturur.

GTP223 Grafik Tasarım-III (2-2) 3, 4 AKTS
Grafik tasarımın temel ilkelerini bilir.Reklamcılık ve grafik tasarımın bağlantılı olduğunu ve bunun önemini açıklar.

GTP215 Grafik Animasyon (2-2) 3, 5 AKTS
Bu derste renk bilgisi, grafik formatları, grafik dosya türleri, Adobe Photoshop programında resim düzenleme araçlarını kullanarak rötuş, düzenleme vb. işlemleri yapmayı, katmanlarda maskeler ve kanallarla çalışmayı öğrenir. Animasyon temellerini, 3D animasyon yapabilme için Flash, Scratch ve 3Ds Max programlarını kullanmayı öğrenir.

GTP225 Yazı ve Tipografi-I (2-1) 2, 4 AKTS
Tipografinin tanımı ve grafik tasarım açısından önemi: tipografinin tarihsel gelişimi, yazının doğuşu ve ilk alfabeler, Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi, baskının ve baskı yazıların gelişimi, IX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyılda tipografi;tipografiyle ilgili temel terimler: harfin anatomisiyle ilgili terimler, yazı karakteri, yazı karakteri ailesi, yazı karakteri ağırlık ve stilleri, font,yazının ölçülendirilmesi, espas, e-spasta uyulması gereken kurallar, espas çeşitleri: harf, kelime, satır, negatif ve göz ortası espası; e-spasta özel durumlar öğretilir. Vektörel program desteği ile uygulamalar yaptırılır.

 

Seçmeli Ders-I  (2-0) 2, 3 AKTS

Seçmeli Ders-II (2-0) 2, 3 AKTS

 


4. YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil-II (3-0) 3, 3 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

GTP218 Yazı ve Tipografi-II  (1-2) 2, 4 AKTS
Font içindeki görsel ilişkiler. Mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi. Tipografide sıra dizim. Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi. Mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün yazı karakter araştırmaları.

GTP220 Ambalaj Tasarımı-II (2-2) 3, 5 AKTS
Bu dersi alan öğrenci dergi sayfası tasarlar. Gazete sayfaları tasarlar. Yayın tasarımlarının baskıya hazırlar.

GTP222 Grafik Tasarım-IV (2-2) 3,  4 AKTS
Projeler, ev ödevleri vizenin %40 'ı ve finallerden oluşmaktadır

GTP208 Portfolyo Tasarımı (2-2) 3, 4 AKTS
Görsel iletişim tasarımında tanıtma, koruma ve sergilemeye yönelik basılı ve dijital sunum biçimleri. Özgün portfolyo tasarımları.

GTP212 Yayım Grafiği (2-2) 3, 4 AKTS
Bu dersi alan öğrenci dergi sayfası tasarlar. Gazete sayfaları tasarlar. Yayın tasarımlarının baskıya hazırlar.

 

Seçmeli Ders-III  (2-0) 2, 3 AKTS

Seçmeli Ders-IV  (2-0) 2, 3 AKTS