tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1.YARIYIL

 

ATA201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  (4-0) 4, 4 AKTS

Osmanlı devletinde Yenileşme Çabaları, Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908), Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri, Avrupa ve Türkiye (1938-1918), Mondoros’dan Lozan’a Türkiye, Türkiye Büyük Millet meclisi ve Siyasi Yapılanma, Osmanlıdan Cumhuriyete Ekonomik Gelişmeler, Yeni Türk Devletinin İlanı: Lozan’ dan Cumhuriyete, yeniden Yapılanma Dönemi, Türkiye Cumhuriyetinde Temel politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi), Atatürk İlkleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve uygulama Esasları (1938-1918), 1938’den 2002 Ekonomik Gelişmeler, Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi, Atatürk’ten Sonra Türkiye, 1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişime ve Gelişmeler.

 

BLG105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  (2-2) 3, 4 AKTS

Ofis Programlarının Tanıtımı, Bilgisayar Donanımı, Yazılım ve İşletim Sistemi, İnternet ile İlgili Temel Kavramlar, Bilişim Etiği, Web Tabanlı Öğrenme, Kelime İşlemci, Sunum Hazırlama, İşlem Tablosu, Temel Lojistik Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Lojistikte Elektronik Veri Değişimi, Lojistik Yönetiminde Kullanılan Paket Programlarının Tanıtımı, Örnek Uygulamalar, Bilgi ve İletişim Teknolojisinde Yeni Gelişmeler.

 

LOJ111 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ  (3-0) 3, 5 AKTS

Dış Ticarete Giriş, Dış Ticaret Teorisi, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, İhracatta Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri, Dış Ticaretin Tarafları, Dış Ticarette yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar, Dış Ticaretin İşleyiş Süreci, Dış Ticaret Türleri, Devlet Yardımları ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri, Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Seyri, E-Belge Kullanımı.

 

MYO101 İŞ ETİĞİ  (2-0) 2, 3 AKTS

Etik ve Etiğe İlişkin Temel Kavramlar, İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Etik, Sosyal Sorumluluk ve Etik İlişkisi, Yönetim ve Etik, Stratejik Yönetim ve Etik, Örgüt Kültürü ve Etik, Müzakere Etiği, Pazarlama Etiği, Finans ve Etik, Muhasebe ve Etik, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik, Halkla İlişkiler ve Etik, Üretim ve Etik, KOBİ’lerde İş Etiği ve Uygulamaları.

 

MYO103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ  (2-0) 2, 3 AKTS

İşletme Ekonomisi ile ilgili Temel Kavramlar ve İlişkili Olduğu Bilim Dalları, İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Büyüklüğü ve kapasite, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri ve İşletmenin Çevresi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi, İşletmelerin Amaçları, Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı, Yönetim Fonksiyonu, Tedarik Kavramı, Üretim Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu, Finansman Fonksiyonu, Muhasebe Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu, Halkla İlişkiler Kavramı Özellikleri ve Önemi.

 

LOJ101 LOJİSTİĞE GİRİŞ  (2-0) 2, 4 AKTS

Lojistiğin Temel Kavramları, Lojistik Sisteminin Bileşenleri, Lojistik Ekonomisi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Maliyet Yönetimi, Lojistikte Müşteri İlişkileri, Lojistikte Tehlikeli Maddeler, Lojistikte Son Eğilimler, Lojistikte Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Stratejileri ve Performans Faktörleri, Stok maliyetleri ve Stok Kontrolü.

 

MAT117 MATEMATİK  (2-0) 2, 3 AKTS

Kümeler ve Sayılar, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Yüzde ve Faiz Hesapları, Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları.

 

 

 

MYO107 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  (2-0) 2, 4 AKTS

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, İş Kazalarının ve meslek Hastalıklarının Değerlendirilmesi, Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluğun Hukuki Dayanağı, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Almayan İşverenlere Uygulanacak Kamu Hukuku Yaptırımları, İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi, Uluslararası Mevzuat da İş Sağlığı ve Güvenliği.

 

2.YARIYIL

 

LOJ102 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ  (3-0) 3, 4 AKTS

Depo Yönetimine Giriş, Depo Operasyon Yönetimi, Depo Fiziki Yapısı, Raf Sistemleri, Depolamada Kullanılan Araç ve Ekipmanlar, Depo Emniyeti, Depo Yönetiminde Maliyet ve Performans, Antrepo ve Antrepo Türleri, Sektörel Depolama Uygulamaları. Envanter Karar Modelleri, Depolarda tehlikeli madde Depolanması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Depoda İş Sağlığı ve İş Güvenliği. 

 

MYO132 İSTATİSTİK  (2-0) 2, 3 AKTS

İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi, Veri derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme, Ortalamalar, değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri, Endeksler, Olasılık Kuramı, Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları, İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma, Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi.

 

LOJ110 KÜRESEL LOJİSTİK  (3-0) 3, 5 AKTS

Küresel Lojistik Kavramı ve Lojistik Üsler, Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri, Dünya Ticaretinin Kalbi: Lojistik Üsler, Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişiminde Talep Dinamikleri, Küresel Lojistik Üsler ve Limanlar, Kuzey Avrupa Limanları, Akdeniz Lojistik Üs Örnekleri, Ortadoğu'nun Taşıma ve Dağıtım Merkezi: Dubai, Uzakdoğu Lojistik Us Örnekleri, Amerika Lojistik Üs Örnekleri, Avrupa Birliği Ulaştırma Politikaları ve Bölgesel ve Bölgesel Projelerde Türkiye’nin Yeri, Avrupa Birliği Ulaştırma Politikalarının Genel Çerçevesi, Trans Avrupa Ulaşım Ağları, Pan-Avrupa Taşıma Koridorları, Yeni İpek Yolu; Avrupa Kafkasya Asya Taşıma Koridoru (TRACECA) Projesi, Türkiye’nin lojistik Üs Vizyonu ve Ulaştırma Politikaları, Lojistik Sektörünün Ekonomideki Rolü, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Altyapısının Temel Dinamikleri, Türkiye Ulaştırma Politikalarında Dönüşüm, Türkiye'nin Lojistik Üs Yol Haritası ve Ulaştırma Eylem Planları, Lojistik Sektöründe İstihdam Yapısı, Lojistik Eğitimi ve Mesleki Yeterlilik, Küresel Lojistik Vakaları.

 

LOJ106 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ  (2-0) 2, 4 AKTS

Lojistik Bilişim Sistemlerine Giriş, Lojistikte Bilişim Sistemlerinin Kullanımı, Lojistikte Karar Destek Sistemleri, Sipariş Yönetimi, Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Bilişim Sistemleri, Ulaştırma Yönetimi ve  Bilişim Sistemleri, Stok Yönetimi, Talep Tahmini ve Bilişim Sistemleri, Depo Yönetimi ve Bilişim Sistemleri, Lojistik Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular.

 

LOJ108 LOJİSTİK YÖNETİMİ ve ORGANİZASYONU  (3-0) 3, 4 AKTS

Lojistik Yönetiminde Taşıma İşleri Organizatörü, Hizmet Yönetimi, Depo Yönetimi, Pazarlama Dağıtım Kanalları ve Lojistik, Gümrükleme, Sigorta, Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS), Tersine Lojistik, Lojistik Faaliyetler, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı, Risk Yönetimi ve Lojistik İşlemler.

 

MYO130 TEMEL HUKUK  (2-0) 2, 3 AKTS

Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk, Hukukun Kaynakları ve Uygulanması, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi, Yargı Örgütü, Hukuki İlişkiler ve Haklar, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması, Özel Hukukun Dalları, Kamu Hukukunun Dalları.

 

LOJ114 LOJİSTİK MERKEZ YÖNETİMİ (Seçmeli Ders )  (2-0) 2, 3 AKTS

Lojistik Merkez kavramı ve temel özellikleri, Lojistik Merkez kavramı, Lojistik Merkez kavramının fonksiyonları, Lojistik Merkez yönetimi Bilgi Sistemleri ve Teknoloji kavramı, Dünyadan ve Türkiye’den Lojistik merkez örnekleri, TCDD Lojistik merkez projeleri ve kavramları, Lojistik Merkez yapılanması ve işletilmesi metodolojisi kavramları, Lojistik Master Planlamada kullanılan başlıca performans göstergeleri, Temel paydaşlar ve talebin belirlenmesi bilgileri ve kavramları, Sosyo ekonomik etki değerlendirilmesi kavramları, Karayolu ulaştırma sistemine ilişkin performans bilgileri ve kavramları,

 

TUR104 TÜRK DİLİ  (4-0) 4, 4 AKTS

Dil ve Kültür, Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri, Ses Bilgisi, Biçim Bilgisi, Cümle Bilgisi, Türkçenin Söz Varlığı Diller Arası Etkileşim ve Türkçe, Türkçenin Güncel Sorunları, Kompozisyon Bilgileri, Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları I: Düşünce Yazıları, Yazım Kuralları, Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları II: Sanatsal Yazılar, Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri, Okuma ve Dinleme, Sözlü Anlatım.

 

 

3.YARIYIL

 

LOJ215 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI  (3-0) 3, 4 AKTS

Gümrük ile ilgili Temel Kavramlar, Gümrük Vergisi ve Diğer Bazı Mali Yükümlülükler, Kıymet Kavramı ve Kıymet Tespit Yöntemleri, Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması, Dahil de İşleme Rejimi, Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Diğer Gümrük Rejimleri, Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları.

 

LOJ217 KOMBİNE TAŞIMACILIĞI  (3-0) 3, 5 AKTS

Temel Tanım ve Kavramlar, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Ulaştırma, Taşımacılık Modları (Kara, Deniz), Taşımacılık Modları (Hava, Deniz), Ulaştırma Koridorları, Ulaştırma'da güzergahlar, Intermodal Taşımacılık, Kombine Taşımacılığın Türkiye'deki Gelişimi, Kombine Taşımacılığın Dünyadaki Durumu, Kombine Taşımacılıkta Kullanılan Araçlar, Kombine Taşımacılıkta Kullanılan Belgeler, Lojistik Köyler, Lojistik Köylerle İlgili Olarak Türkiye ve Avrupa'daki Örneklerin İncelenmesi.  

 

ISY209 PAZARLAMA İLKELERİ   (3-0) 3, 5 AKTS

Pazarlamanın Doğuşu, Pazarlamanın Konusu, Pazarlama Anlayışı ve Pazarlama ile İlgili Kavramlar, Stratejik Pazarlama Yönetim Süreci, Pazarlar ve Tüketici Davranışları, Hedef Pazarın Tayini, Büyüme Stratejileri, Ürün (Mal) Politikaları, Fiyat Kararları, Dağıtım Kanalları, Fiziksel Dağıtım, Tutundurma Kararları.

 

LOJ209 LOJİSTİK MALİYET ANALİZİ  (2-0) 2, 3 AKTS

Lojistiğin Tarihsel Süreci, Lojistik ile ilgili kavramlar, Tedarik Zinciri Yönetimi İş Süreçleri, Lojistik Faaliyetlerinde daha doğru Maliyet Bilgilerine Olan Gereksinim, Ürün müşteri ve Tedarik Kanalı Karlılığı, Maliyet Kavramı ile ilgili genel bilgiler, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Yönetim Fonksiyonlarına göre maliyetler, Faaliyet hacmi ile duyarlılıklarına göre maliyetler,  İşletme Fonksiyonlarına göre maliyetler, Genel Olarak Maliyet hesaplama yöntemleri, Lojistik maliyet kavramı ve Lojistik maliyet unsurları, Lojistik maliyetlerinin tekdüzen hesap planına göre muhasebeleştirilmesi, Lojistik İşletmelerinde muhasebe kayıt düzeni.

 

LOJ213 MALZEME ELLEÇLEME VE PAKETLEME  (2-0) 2, 4 AKTS

Lojistik Kavramı ve Kapsamı, Malzeme Elden geçirme, Malzeme Elleçleme de lojistik Hedefler, Malzeme Elleçleme Yöntemleri ve Araçları, Manuel Sistemler, Kombine Sistemler, Elleçleme, Tüketiciye Yönelik Paketleme, Lojistik Paketleme, Paketleme Sistemleri ve Paket Malzemeleri Seçimi, Stok, Depolama ve Emniyet, Taşıma Sistemleri.

 

LOJ219 ULUSLARARASI LOJİSTİK  (2-0) 2 3 AKTS

Uluslararası Eşya Taşımacılığına Bakış, Uluslararası Havayolu Kargo Taşımacılığı, Uluslararası Karayolu Eşya  Taşımacılığı, Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Uluslararası Denizyolu Eşya Taşımacılığı, Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Kombine Taşımacılık ve Belgeler.

 

GRS201 GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli Ders)  (2-0) 2, 3 AKTS

Girişimcilik, temel kavramlar: Girişimci, girişimcilik kavramları, Girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri, İşletmelerin kuruluş süreci, KOBİ’ler ve KOBİ’lerin ortak özellikleri, KOBİ’lerde hukuki yapı ve muhasebe bilgi sistemi, KOBİ’lerde yönetim işlevi, KOBİ’lerde üretim işlevi ve yeni üretim sistemleri, KOBİ’lerde pazarlama ve yeni pazarlama yöntemleri, KOBİ’lerde finansman fonksiyonu, KOBİ’lerde halkla ilişkiler fonksiyonu, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerin Ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve zayıf yönleri, Girişimcilikte İş planı.

 

YDL203 YABANCI DİL I  (3-0) 3, 3 AKTS

Kelime Bilgisini, Kelimeleri Konulara Göre Gruplayarak Genişletme, Akademik ve Bilimsel Makale ve Rapor Yazma Becerisini Geliştirme, Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik, Intensive, Extensive, Exposure ve Task-listening Çalışmalarından Yararlanma ve Lecture Dinlerken Not Alma Gibi Stratejilerin Uygulanması, Belli Güncel Konular Üzerinde Tartışma, Sunuş Yapma ve Konuşma Hazırlama, Akademik ve Mesleki Metinlerin Literal, Inferential, Critical ve Appreciative Anlamayı Geliştirme.

 

 

4.YARIYIL

 

LOJ224 DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI VE KONTEYNER SİSTEMLERİ  (2-0) 2, 3 AKTS

Konteynerin Tarihçesi ve Konteyner Gemilerinin Gelişimleri, Konteyner Türleri ve Yükleme, Konteyner Liman Operasyon Yönetimi, Limanlarda Konteyner Lojistiği ve Kapasite Hesapları, Konteyner Hat İşletmeciliğinde Hat Optimizasyonu, Konteyner Güzergah ve Maliyet Analizleri, Gemilerde Konteyner Operasyonları, Konteyner Güvenlik Girişimi (CSİ), Deniz Ekonomisi, Liman Proje ve Yatırım Analizi, Intermodal Taşımacılık ve Karayolu Demiryolu Entegrasyonu, Lojistik İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması, Forwarder ve Konteyner Hizmet Pazarlaması, Konteyner Liman/Terminal Pazarlaması, Liman Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Deniz Taşımacılığı Sektöründe İşbirlikleri ve İşbirliklerinin Finansal Etkileri, Deniz Politikaları ve Mevzuat, Avrupa Birliği Ulaştırma Politikalarındaki Güncel eğilimler Bağlamında Türkiye Konteyner Taşımacılığı, Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı, Konteyner Taşımacılığına İlişkin Gümrük Mevzuatı, Konteyner Taşımacılığına İlişkin Vergi Mevzuatı.

 

LOJ214 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA  (2-0) 2, 3 AKTS

Dağıtım ve Fiziksel Dağıtım Kararları, Dağıtım Fonksiyonları, Çoklu Kanallar, Üreticilerin Satış Şubeleri ve Büroları, Kolaylık Mağazaları, Mağaza Dışı Perakendecilik, Sözleşmeli Dikey Bütünleşmiş Dağıtım Kanalları, Aracılar ile ilgili Faktörler, Alternatif Kanalların Değerlendirilmesi, Kanal Üyelerinin Eğitilmesi, Fiziksel Dağıtım ve Lojistik Yönetimi, Fiyatlandırma Faktörleri ile Lojistik İlişkisi, Temel Lojistik Fonksiyonları, Sipariş İşleme, Tutundurma Kararları.

 

DIT206 İTHALAT-İHRACAT UYGULAMALARI  (1-2) 2, 5 AKTS

İthalata Giriş, İthalatın Kavramsal Açıklaması, Ülkeler Neden İthalat Yaparlar, İthalatta Taraflar, İthalat Süreci, İthalat Çeşitleri, İthalatta vergilendirme, İhracata Giriş, İhracat ve İhracatçı, İhracatın Ülkeye ve Firmalara Faydaları, İhracatta Taraflar, İhracat Süreci, İhracat Çeşitleri. 

 

LOJ208 LOJİSTİKTE KULLANILAN BELGELER  (2-0) 2 3 AKTS

Giriş, Faturalar, Gümrük Beyannamesi, Dolaşım Belgeleri, Menşe Belgeleri, Yükleme Belgeleri, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgesi, Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler, (TIR Karnesi,  Çeki Listesi,  Manifesto, ATA Karnesi, Ekspertiz/Analiz Raporu, Konşimento, Kambiyo Senedi, Uygunluk Belgesi, CITES Belgesi).

 

LOJ210 LOJİSTİKTE SİGORTA ve UYGULAMALARI (Seçmeli Ders)   (2-0) 2, 4 AKTS

Lojistik Faaliyetlerde Sigortanın Yeri ve Önemi, Sigorta Uygulamalarının Tarafları, Sorumluluk Sigortaları, Lojistik Uygulamalara Yönelik Sigorta Türleri I, Lojistik Uygulamalara Yönelik Sigorta Türleri II, Lojistik Faaliyetler İçin Zorunlu Olan Sigortalar, Taşımacılıkla İlgili Sigortalar, CMR Sigortaları, Mal Sigortaları, Sigorta Tazmin İşlemleri, Sigorta Maliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Risk Faktörünü Düşürücü Tedbirler, Sigorta Tazminatına Yönelik Olay İncelemesi.

 

LOJ202 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (3-0) 3, 5 AKTS

Tedarik Zinciri ve Temel Kavramlar, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler, Tedarik Zinciri Performans Ölçümü, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, Tedarik Zinciri – Talep Tahmini, Tedarik Zincirinde Lojistiğin Önemi, Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi, Envanter Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı, Depo Yönetimi.

 

LOJ212 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI  (2-0) 2, 2 AKTS

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması ve Paketlenmesi, Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Araçlar, Yetkiler ve Sorumluluklar, Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi ve Boşaltılması, Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Belgeler, Deniz Yolu ve Demir Yolu Taşımacılığında Tehlikeli Maddelerin Taşınması, Tehlikeli Atıkların Taşınması, Toplam iş Güvenliği ve Risk Yönetimi.

 

LOJ232 LOJİSTİK VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Seçmeli Ders)  (2-0) 2 3 AKTS

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler, İş Analizi ve İş Tasarımı, İnsan kaynakları Planlaması, İşgören Tedariki, Seçim ve Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi ve Planlaması, Performans Değerlemesi, Ücret Yönetimi, Sendika – Yönetim İlişkisi, İşgören İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İnsan kaynakları Yönetimi ve Hukuk, Uluslararası Boyutlarıyla İnsan kaynakları Yönetimi.

 

LOJ226 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Seçmeli Ders)  (2-0) 2, 3 AKTS

Örgütsel Davranışa Giriş ve Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yaklaşımı, Örgütsel Davranışın Araştırma Teknikleri, Örgüt içinde birey ve kişilik, Tutumlar ve İş Tatmini, Bireysel farklılılkların temelleri, biyografik karekteristikler, yetenekler ve öğrenme, Örgüt Kültürü, Örgütlerde grup ve grup süreçleri, Örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları, Örgütlerde liderlik ve kuramları, Örgütlerde çatışma, Örgütsel stres ve yönetimi, Örgütsel Değişme.

 

LOJ228 ÜRETİM YÖNETİMİ (Seçmeli Ders)  (2-0) 2, 3 AKTS

Üretim Sistemleri, üretim - Envanter Sistemlerinin genel analizi, Talep Tahmin Yöntemleri, Kapasite Planlaması, İş Etüdü, Ana Planlama, Statik Üretim Planlaması, Karışım Modeli, Doğrusal Programlama modelleri, Dinamik Modeller, Bütünleştirilmiş Planlama Modelleri, Detaylı Planlama, Ok Diyagramları, Kritik yol Yöntemi, İş Yükleme, Üretim Kontrolü, Üretim planının Düzeltilmesi, Optimum Üretim Teknolojisi, Uygun Sistemin Seçimi ve Uygulanması, Standart Üretim Planlaması, malzeme İhtiyaç Planlaması.

 

LOJ230 LOJİSTİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (Seçmeli Ders)  (2-0) 2, 3 AKTS

Lojistik Kavramı, Malzeme Yönetimi ve Üretim Lojistiği, Lojistik Faaliyetler, Destek Lojistik Faaliyetler, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Tipleri ve Modelleri, Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı, Araç Rotalama, Ürün Akış Optimizasyonu, Lojistik Bilgi Sistemleri, Lojistik Ağ Tasarımı, Filo Yönetimi, Elektronik Ticaret ve CBS’nin Kullanımı.

 

YDL206 YABANCI DİL II   (3-0) 3, 3 AKTS

Dilbilgisi ve Kelime Öğretimi, Temel Okuma ve Yazma Dersleri ve Dinleme ve Konuşma Çalışmaları, Temel Dilbilgisi Yapılarının Biçim ve Kullanımlarını Öğrenmeleri ve Bu Yapıları Doğru Kullanmaları, A2 Düzeyinin Gerektirdiği Temel Kelime Bilgisini Edinmeleri, Dilbilgisi Derslerinde Öğrendikleri Yapıları Düzeylerine Uygun Okuma Parçalarında Tanımaları ve Bunlarla İlgili Gerek Sözlü ve Gerekse de Yazılı Olarak Kendilerini İfade Etmeleri, A2 Düzeyine Uygun Dinleme Parçalarını Anlamaları ve Bunlarla İlgili Yapılan Sözlü Çalışmalara Katılmalarını ve Kendilerini Sözlü Olarak Doğru ve Rahat İfade Etmek.