tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

 

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerinin yaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji,Teknoloji çağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excel programının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.

ATA201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı,Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgallerkarşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ıMilli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması,Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

ING101 İngilizce-I (8-0) 8, 9 AKTS
Dil bilgisive kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır. Ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır.

MYO125 İşletme Bilimine Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir. İşletmenin genel niteliklerinin bir kez daha hatırlatılmasının yanı sıra, işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

SHU105 Sivil Havacılığa Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal, Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konsept ve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri,Hava Seyrüsefer Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA, Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler,Türk Sivil Havacılığı: Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları

SHK103 Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi (2-0) 2, 3 AKTS
Temelfizik kavramları, atmosfer fiziği, havanın fiziksel özellikleri, uluslararası standart atmosfer, uçuş teorisi, aerostatik tutunma, aerodinamik tutunma, hücum açısı, aerodinamik kuvvet ve bileşenleri, aerodinamik moment, l/d oranı, uçuş aerodinamiği, hava akışı, sınır tabakası, sınır tabaka kontrolü, kanat profili, stall, sürükleme, temel performanslar, daimi uçuş, viraj, yapısal yükler ve yük katsayısı, uçak elemanları, kanat, gövde, güç grubu, iniş takımları, kuyruk takımı, ana uçuş kontrol yüzeyleri, kanatçık ,irtifa dümeni, istikamet dümeni,yardımcı uçuş kontrol yüzeyleri, spoiler, fletnerler, flaplar vb. uçak kararlılığı, statik kararlılık, dinamik kararlılık, subsonik, transonik, süpersonik uçuş.

SHU103 Yer Hizmetleri Yönetimi (2-0) 2, 3 AKTS
Genel havacılık bilgileri, Havacılık alfabesi, Sivil havacılık kuruluşları,Havalimanında bulunan üçüncü kuruluşlar ve hizmet ilişkileri, Departmanlararası iletişim, Havacılıkta kullanılan terimler, kodlar, ölçüler ve değişim tablosu, Havayolu sorumlulukları Yolcu sorumlulukları, Havaalanı uçak hareket yerleri, IATA coğrafyası, Uçuş analizi Yolcu bileti/Bilet çeşitleri, Seyahatdokümanlarının kontrolü, Uçuşa kabul işlemleri (Check-In), Bagaj kabulü, Elbagajındaki sıvıların taşınması ile ilgili kurallar, Özel hizmet gerektiren yolcular, Engelli yolcuların işlemleri ve transferi, Uçağa yolcu kabulü (Boarding), Gelen yolcu hizmetleri (Arrival), Uçuş aksaklıkları (Irregularities), Yolcu hizmetleri mesaj trafiği, Kayıp eşya (Lost &Found), Yolcu hizmetlerinde başarının ilkeleri.

2. YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

 

ING102 İngilizce-II (8-0) 8, 9 AKTS
Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.

SHK102 Tehlikeli Maddeler (3-0) 3,  4 AKTS
Tehlike Madde, Tehlikeli Madde Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar, Onaylı Taşımalar, Muafiyetli Taşımalar, Genel Taşıma Gereklilikleri, Göndericinin Sorumlulukları,Taşıyıcının Sorumlulukları, Tehlikeli Madde Limitleri, Gizli Tehlikeli Maddeler, Yolcu Ve Ekip Beraberindeki Tehlikeli Maddeler, DGR Tablosu, Postaİle Taşınabilen Tehlikeli Maddeler, Taşıyıcı Sorumluluğundaki Tehlikeli Maddeler, İstisnai Miktarda Tehlikeli Maddeler, Sınırlı Miktardaki Tehlikeli Maddeler, Ülke Ve Taşıyıcı Varyasyonları, Tehlike Madde Sınıfları, Handling Etiketleri, Tehlikeli Madde Yükleme Prensipleri, Tehlikeli Maddelerin Taşınabileceği Paketler, Acil Durum Bilgileri, Genel Prosedürler, Yolcuların Bilgilendirilmesi, Kargo Kabul Alanlarında Bilgilendirme, Raporlama

SHU104 Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı (2-0) 2, 3 AKTS
Hava alanları Ve Fiziki Özellikleri;Hava alanlarının Yayınlaması Gereken Bilgiler; Görsel Ve Radyo elektriksel Seyrüsefer Yardımcıları; Özel Aydınlatma Sistemleri; Acil Durum Ve Acil Durum Planları

SHK104 Emniyet Yönetim Sistemleri (2-0) 2, 4 AKTS
Güvenlik ve Emniyet, Emniyet Yönetim Sistemi Yaklaşımına Giriş, Riskin Tanımlanması, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi, Riskin Ölçülmesi ve Risk Analizi, Yüksek Riskli Organizasyonlar,Organizasyon ve İnsan Faktörünün Emniyete Etkisi

SHU102 Hava Kargo Taşımacılığı (2-0) 2, 3 AKTS
Kavramlar, Ücret Hesaplama, Özel Ücretler, Kargo Temel Kavramları,, Ücrete Esas Ağırlık, Özel Kargoların TaşımaEsasları Canlı Hayvan Taşıma Talimat ve Ücretleri, Değerli Kargo Taşıma

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS 

3. YARIYIL

ING201 İngilizce-III (6-0) 6, 7 AKTS
ING102’in devamı niteliğindeki bu ders, ING102 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri,öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

SHK205 Genel Havaalanı ve Uçuş Güvenliği (2-0) 2, 3 AKTS
Havacılık Güvenliğinin Tarihçesi ve Önemi, Havacılık Güvenliği ve Terörizm, Hava Korsanlığı Tarihçesi ve Nedenleri,Havacılık Güvenliği ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, Temel Güvenlik Bilinci, Havaalanı Güvenliğinden Sorumlu Kurum ve Kuruluşların Görev ve Yetkileri, Havaalanı Güvenlik Sahaları, Havaalanı Genel Güvenliği, Yer Hizmetleri Güvenliği (Yolcu), Yer Hizmetleri Güvenliği (Bagaj, Kargo), Uçak Güvenliği (İkram, Temizlik), Havacılık Güvenliğinde İnsan Faktörü.

SHU201 Seyrüsefer ve Yardımcıları (2-0) 2, 3 AKTS
Temel Uçuş İşletme Teknikleri; Uçağın Kalkış Ve İniş Performans Gerekleri; Uçuş İşletme Kontrolü Ve Yetki Dağılımı;Kalkış Ve Seyrüsefer Kısıtlamaları; Uçuş Harekatında Yaşanabilecek Olağan dışı Durumlar.

SHU213 Harekat ve Performans (3-0) 3, 5 AKTS
Temel fizik kavramları, atmosfer fiziği, havanın fiziksel özellikleri, uluslararası standart atmosfer, uçuş teorisi, aero statik tutunma,aerodinamik tutunma, hücum açısı, aerodinamik kuvvet ve bileşenleri,aerodinamik moment, l/d oranı, uçuş aerodinamiği, hava akışı, sınır tabakası,sınır tabaka kontrolü, kanat profili, stall, sürükleme, temel performanslar,daimi uçuş, viraj, yapısal yükler ve yük katsayısı, uçak elemanları, kanat,gövde, güç grubu, iniş takımları, kuyruk takımı, ana uçuş kontrol yüzeyleri,kanatçık ,irtifa dümeni, istikamet dümeni, yardımcı uçuş kontrol yüzeyleri, spoiler, fletnerler, flaplar vb. uçak kararlılığı, statik kararlılık, dinamik kararlılık, subsonik, transonik, süpersonik uçuş.

SHU205 Meteoroloji (2-0) 2, 3 AKTS
Atmosfer ve Tabakaları, Basınç Sistemleri, Sıcaklık, Nem,Altimetre, Rüzgar, Genel Sirkülasyon, İstikrariyet, Meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler, Bulutlar ve Yağış, Jet streamler, Buzlanma, Hava Kütleleri, Cepheler, Uçuş için Meteorolojik belgeler, METAR, SPECI, TAF, Meteorolojik Kartlar

SHK203 Yolcu Hizmetleri (2-0) 2,  3 AKTS
Genel havacılık bilgileri, Havacılık alfabesi, Sivil havacılık kuruluşları, Havalimanında bulunan üçüncü kuruluşlar ve hizmet ilişkileri,Departmanlar arası iletişim, Havacılıkta kullanılan terimler, kodlar, ölçüler ve değişim tablosu, Havayolu sorumlulukları Yolcu sorumlulukları, Havaalanı uçak hareket yerleri, IATA coğrafyası, Uçuş analizi Yolcu bileti/Bilet çeşitleri, Seyahat dokümanlarının kontrolü, Uçuşa kabul işlemleri (Check-In),Bagaj kabulü, El bagajındaki sıvıların taşınması ile ilgili kurallar, Özel hizmet gerektiren yolcular, Engelli yolcuların işlemleri ve transferi, Uçağa yolcu kabulü (Boarding), Gelen yolcu hizmetleri (Arrival), Uçuş aksaklıkları (Irregularities), Yolcu hizmetleri mesaj trafiği, Kayıp eşya (Lost &Found), Yolcu hizmetlerinde başarının ilkeleri

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS 

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS

4. YARIYIL

ING202 İngilizce-IV (6-0) 6, 7 AKTS
ING201’indevamı niteliğindeki bu ders, ING201 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi,kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.

ING204 Havacılık İngilizcesi-II (2-0) 2, 3 AKTS
Dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, güncel konulardan yararlanarak anlamayı sağlayarak havacılık İngilizcesine hâkim olmak hedeflenmektedir

SHK202 Ekip Kaynak Yönetimi (2-0) 2, 3 AKTS
Öğrencilerin Kabin Görevliliğine Giriş ve Kabin ekipmanları derslerinde teorik olarak gördükleri bilgileri uçak kabin simülasyonu içerisinde uygulamasını içermektedir. Bu ders kapsamında, acil durum hazırlıkları, uçak tahliyesi, suya iniş, escape slide kullanımı, kabin yangın uygulamaları, galley kullanımı, uçakta servis uygulamaları, hot cup kullanımı, kabin switchleri kullanımı, özel ilgi gerektiren yolcu durumları, kabin emniyet brifingi uygulamaları hakkında uygulamalı konular yer alır.

SHU204 Havayolu Yönetimi  (2-0) 2, 3 AKTS
Havayolunun tanımı ve temel yönetim kavramı, taşımacılık kavramı ve havayolu taşımacılığı, havayolu pazarlaması ve yolcu talepleri, havayolu personelleri, havayolu maliyetleri, havayolu işletmeleri, kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar.

SHU202 Hava Trafik Kuralları ve Yönetimi  (2-0) 2, 3AKTS
Ulaştırma Sistemleri ve Havayolu Ulaştırma Sistemi, Hava Trafik Sistemi, Hava Trafik Yönetimi, Hava Trafik Hizmetleri, Hava Trafik Hizmetlerinin Bölümleri, Hava Trafik Kontrol Hizmeti, Genel Hava Trafik Kuralları, Aletli Uçuş Kuralları (IFR), Görerek Uçuş Kuralları (VFR), Altimetre Ayar Yöntemleri, Uçuş Planları, Hava Sahaları, Hava Trafikte Önemli Olaylar, Kuruluşlar.

SHK214 Havayolu Pazarlaması (2-0) 2, 5 AKTS
Hizmet pazarlaması kavramının anlatımıyla beraber pazarlama bilgisinin havayolu işletmeleri ile bağlantısı kurularak pazarlama stratejileri üzerinde durulmaktadır. 

 

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS

 

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS