tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Rekabetin giderek yoğunlaştığı, dijital gelişmelerin hayatlarımızın vazgeçilmez unsuru haline geldiği, sosyal medya araçları aracılığıyla iletişim ve bilgi paylaşımının arttığı dünyamızda bu hız ve değişimin yarattığı talep değişikliğine yetişmeye çalışan işletmelerin işleri de oldukça zorlaşmaktadır. Zorlaşan bu süreçleri işletmeler yetişmiş ve yetenekli iş görenleri ile aşabileceklerdir. Ama elbette işletmelerin sadece işletme içinde, üretim alanında yapacakları yenilikler müşterilerine yansımadıkça, işletmenin kendisini anlatabilmesi mümkün olamayacaktır. Bu sebeplerle işletmeler için olmazsa olmaz hangi sektörde olurlarsa olsunlar ürettikleri için pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve sonucunda reklamlarını yapmak zorundadırlar.  

Bu bağlamda; Pazarlama ve  Reklamcılık  Bölümü’nün amacı Pazarlama bilim dalı çatısının altında işletmelerin kendilerini ifade edebilmeleri, paydaşlarını ikna edebilmeleri için kendilerine gereken tüm iletişim araçlarını, reklam ve halkla ilişkiler pratiklerini uygulayabilen vasıflı bireyler haline getirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Meysure Evren ÇELİK SÜTİÇER

E-Ticaret ve Pazarlama Program Başkanı