tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Değerli Öğrenciler,

Hızla değişen küresel bir çevrede faaliyet gösteren işletmelerin etkin bir biçimde yönetilmelerinin sağlanması için yönetim ve organizasyon süreçleri önem teşkil etmektedir. Yönetim ve organizasyon bölümü ile sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve dinamik işgücü yetiştirilecek, işletmelerde yer alan faaliyetlerin etkin ve verimli biçimde yürütülmesi ve yönetilmesinde rol oynayabilecek duruma getirilecektir.

Bölümümüz bünyesinde İşletme Yönetimi ve Lojistik programları yer almaktadır. Programlarımızın temel amacı, sahip olduğu bilgi ve beceriyi faaliyet göstereceği alanda profesyonel bir şekilde geliştirip, karar verme yeteneğini kullanabilen ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Mezunlarımız durumuna gelecek olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektör kuruluşlarında yöneticilik, uzmanlık ve diğer pozisyonlarda çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler.

Üniversitemiz Yönetim ve Organizasyon Bölümü, işletmelerin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak, iletişim yeteneği kuvvetli, çağdaş yönetim ve işletmecilik ilkelerine uygun, ulusal ve uluslararası işletmelerin yönetim ve lojistik süreçlerinde yer alacak, etik değerlere önem veren, problem çözme becerisine sahip nitelikli işgücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.   

Dr. Öğr. Üyesi Hande Gülnihal GÜMÜŞ

Bölüm Başkanı