tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YARIYIL

BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2) 3, 4 AKTS
Bilgisayarın tarihçesi,Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım birimleri, Donanım birimlerininyaptıkları görevler, Donanım birimlerinin özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri,Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş hayatında teknoloji, Teknolojiçağının problemleri, MS Office Word programının kullanımı, MS Office Excelprogramının kullanımı, MS Office Power Point programının kullanımı.
 
ATA201 Atatürkİlke ve İnkılap Tarihi (4-0) 4, 4 AKTS
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış,Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.
 
ING101 İngilizce-I (8-0) 8, 9 AKTS
Dil bilgisi ve kelime öğretimi;temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır. Ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır.
 
MYO125 İşletme Bilimine Giriş (2-0) 2, 3 AKTS
İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir.İşletmenin genel niteliklerinin bir kez daha hatırlatılmasının yanı sıra, işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.
 
SHU105 Sivil Havacılığa Giriş (3-0) 3, 5 AKTS
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal, Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konseptve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri, YerHizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA, Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığı:Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları
 
SHK103 Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi (2-0) 2, 3 AKTS
Temel fizik kavramları,atmosfer fiziği, havanın fiziksel özellikleri, uluslararası standart atmosfer,uçuş teorisi, aerostatik tutunma, aerodinamik tutunma, hücum açısı, aerodinamik kuvvet ve bileşenleri, aerodinamik moment, l/d oranı, uçuş aerodinamiği, havaakışı, sınır tabakası, sınır tabaka kontrolü, kanat profili, stall, sürükleme,temel performanslar, daimi uçuş, viraj, yapısal yükler ve yük katsayısı, uçakelemanları, kanat, gövde, güç grubu, iniş takımları, kuyruk takımı, ana uçuş kontrol yüzeyleri, kanatçık ,irtifa dümeni, istikamet dümeni, yardımcı uçuş kontrol yüzeyleri, spoiler, fletnerler, flaplar vb. uçak kararlılığı, statik kararlılık, dinamik kararlılık, subsonik, transonik, süpersonik uçuş.
 
SHK10 5Dünya Kültürleri Ve Destinasyonları (2-0) 2,2 AKTS
Dünyanın çeşitli yörelerinde hakim olan kültürlere ilişkin detaylar bir havayolunun temel şebeke yapısı içindeki destinasyona ilişkin bilgiler, görevleri gereği dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunacak kabin memuru adaylarının dünyanın değişik kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin diğer toplumların kültürel ve ekonomik değişimleri üzerindeki etkisi hakkında yorum yapabilmesi, bakış açısı geliştirebilmesi ve havayollarının tarife yapısı içindeki varış istasyonları ve bunların ülkeye ve dolayısıyla havayoluna katkısı hakkında yorum yapabilmesi için temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktadır.

 

 
2. YARIYIL

 

TUR104 Türk Dili (4-0) 4, 4 AKTS
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri,sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri;Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.
 
ING102 İngilizce-II (8-0) 8, 9 AKTS
Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.
 
SHK102 Tehlikeli Maddeler (3-0) 3,  4 AKTS
Tehlike Madde, Tehlikeli Madde Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar, Onaylı Taşımalar, Muafiyetli Taşımalar, Genel Taşıma Gereklilikleri, Göndericinin Sorumlulukları,Taşıyıcının Sorumlulukları, Tehlikeli Madde Limitleri, Gizli Tehlikeli Maddeler, Yolcu Ve Ekip Beraberindeki Tehlikeli Maddeler, DGR Tablosu, Posta İle Taşınabilen Tehlikeli Maddeler, Taşıyıcı Sorumluluğundaki Tehlikeli Maddeler,İstisnai Miktarda Tehlikeli Maddeler, Sınırlı Miktardaki Tehlikeli Maddeler,Ülke Ve Taşıyıcı Varyasyonları, Tehlike Madde Sınıfları, Handling Etiketleri,Tehlikeli Madde Yükleme Prensipleri, Tehlikeli Maddelerin Taşınabileceği Paketler, Acil Durum Bilgileri, Genel Prosedürler, Yolcuların Bilgilendirilmesi, Kargo Kabul Alanlarında Bilgilendirme, Raporlama
 
SHK104 Emniyet Yönetim Sistemi (2-0) 2,  4 AKTS
Bir klişe olduğu üzere “havacılık tarihi kanla yazılmıştır”. Doğası gereği pek çok tehlikeyle yüzyüze olan, bu tehlikelerin yıkıcı etkiler doğurabileceği havacılık faaliyetleri emniyetli olmak zorundadır. Bugüne kadar edinilen deneyimle iyi bir emniyet yönetiminin kaza ve kırımları önlemekte son derece başarılı olduğu görülmektedir. Havacılık sahasında istihdam edilecek her personel, “emniyetli davranış” ve “emniyet yönetimi” hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 
SHK106 Normal Emniyet Kuralları (2-0) 2, 3 AKTS
Kabinde uyulması gereken emniyet kuralları, yolcuların emniyetli bir uçuş gerçekleştirmesi için uyması gerektiğikurallardan oluşur.
 
SHK108 Havacılıkta İlk Yardım ve Uçuş Fizyolojisi (3-0) 3, 3 AKTS
Kabinde karşılaşabilecek hastalık,yaralanma ya da kaza gibi durumlarda başa çıkma becerisi kazandırmak, hasta yada yaralıyı uzman yardım alınacak yere ulaştırıncaya kadar gerekli süreci yönetme becerilerinin kazandırılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
 
Seçmeli Ders  (2-0)  2,  3 AKTS

 

3.YARIYIL
 
ING201 İngilizce-III (6-0) 6, 7 AKTS
ING102’indevamı niteliğindeki bu ders, ING102 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi,kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.
 
ING203 Havacılık İngilizcesi-I (2-0) 2, 3 AKTS 
Dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, güncel konulardan yararlanarak anlamayı sağlayarak havacılık İngilizcesine hâkim olmak hedeflenmektedir
 
SHK203 Yolcu Hizmetleri (2-0) 2, 3 AKTS
Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması ve çalışanların görevleri ile yardımcı bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri; yolcu hizmetlerde kullanılan yabancı terimler; yolcu hizmetlerde kullanılan evrakların içerik ve işlevleri; havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri; problem çözme, bilgi verme, yönlendirme teknikleri ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler konularını içermektedir.
 
SHK205 Genel Havaalanı ve Uçuş Güvenliği (2-0) 2, 3 AKTS
Havacılık alfabesi ve iletişimde sesli(fonetik) alfabenin doğru kullanımının önemi ve uygunsuz kullanımında uçuş güvenliğinin nasıl olumsuz etkilenebileceği, Ulusal ve Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri,  Ulusal Sivil havacılık otoritesi görev ve denetimleri, Hava taşımacılığı terimleri,  Uçak kumanda satıhları,  Kabin & mutfak terimleri, Tuvalet terimleri, Acil durum terimleri, İkram terimleri, Doküman terimleri,Sağlık ve ilkyardım terimleri,  Yolcu terimleri,  Bilet işlemleri ve yolcu alımı terimleri,  Kişisel eşya terimleri,  Otel / konaklama terimleri ve IATA 3 harf havaalanı kodlarını öğretmek ve mesleki hayatlarında kullanabilecek düzeye getirmektir.
 
SHU217 Kabinde İkram Yöntemleri (1-2) 2, 5 AKTS
Kabinin tanımı, Kabine müşterinin kabule dilmesi, yerleştirilmesi, Yolcunun güvenliğinin sağlanması, Kabinde ikram ve ağırlama, ikram ve ağırlama ile ilgili temel kavramlar, Servis malzemelerinin tanıtımı ve korunması; Hijyen ve Sanitasyon, Servis Prosedürleri, Standart servis şekilleri; Ön hazırlık, Yiyecek ve içecek bilgisi, Uygulamalı eğitim.
 
SHK211 İletişim ve Yolcu İlişkileri (2-0) 2, 3 AKTS
Birinci modül olan “Bireysel İletişim”konulu bölümde sözlü iletişim kurma,  yazılı iletişim kurma ve sözsüz iletişim kurma konularına değinilmektedir. Son modül olan “Örgütsel İletişim” konulu bölümde ise biçimsel (formal) iletişim kurma,biçimsel olmayan (informal) iletişim kurma ve örgüt dışı iletişim kurma konularına yer verilmektedir.

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS 

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS 

 
4. YARIYIL
ING202 İngilizce-IV (6-0) 6, 7 AKTS
ING201’in devamı niteliğindeki bu ders, ING201 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi,kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.
 
ING204 Havacılık İngilizcesi-II (2-0) 2, 3 AKTS
Dilin dört becerisini kullanarak geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, güncel konulardan yararlanarak anlamayı sağlayarak havacılık İngilizcesine hâkim olmak hedeflenmektedir
 
SHK202 Ekip Kaynak Yönetimi (2-0) 2, 3 AKTS
Öğrencilerin Kabin Görevliliğine Giriş ve Kabin ekipmanları derslerinde teorik olarak gördükleri bilgileri uçak kabin simülasyonu içerisinde uygulamasını içermektedir. Bu ders kapsamında, acil durum hazırlıkları, uçak tahliyesi, suya iniş, escape slide kullanımı, kabin yangın uygulamaları, galley kullanımı, uçakta servis uygulamaları, hot cup kullanımı, kabin switchleri kullanımı, özel ilgi gerektiren yolcu durumları,kabin emniyet brifingi uygulamaları hakkında uygulamalı konular yer alır.
 
ISY212 Yönetim ve Organizasyon (2-0) 2, 3 AKTS

 

 

Yönetimin Tanımı,İşletmeler için önemi, Benzer kavramlarla karşılaştırma; Yönetim BilimininGelişimi: Klasik, Davranışsal, Modern yönetim yaklaşımları; Karşılaştırma veDeğerlendirme; Yetki ve Güç Kavramları: Özellikleri, Yetki göçerimi;Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Planlama süreci ilekarşılaştırması, Bölümlendirme; Kadrolama: Özellikleri, Kadrolama süreci;Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları: KlasikYaklaşımlar, Klasik yaklaşımdan günümüze organizasyon yapılarındaki değişim,Karşılaştırma; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci konuları anlatılacaktır.
 
SHK204 Ekip Planlama ve Organizasyon (3- 0) 3, 3AKTS
Havacılık Emniyetine ilişkin Temel kavramlar; insan Faktörleri; Uçucu Kabin Görevliliği ve Kabin Kaynak Yönetimi; insan Performansı ve Limitleri; insan Hatası ve Yönetimi;Stres Yönetimi; Yorgunluk ve Dikkat; Kendine Güven ve Israrcılık; Durumsal Farkındalık; iş yükü Yönetimi; Kabin Ekibi ile Uçuş Ekibi Arasındaki iletişim ve Eşgüdüm; Diğer Personel ile iletişim ve Eşgüdüm; Uçucu Kabin Görevliliğinde Liderlik; Yolcularda insan Faktörlerinin yönetimi; Kalabalık kontrolü, Yolcu stresi, Yolcu çatışma yöntemi, Uçuş Biçimlerine ilişkin Faktörler; Hava aracı Kabin Süreçlerinde Havacılık Emniyetine ilişkin Örnek Olaylar
 
SHK208 Acil Durum Kuralları (2-0) 2, 3 AKTS
Acil Durum Malzeme Bilgisi; Hayati idame malzemeleri, Yolcu tahliye ekipmanları, Can yelekleri,Oksijen ve Oksijen sistemleri, Acil durum Oksijen Uygulamaları; Temel Prensipler; Basınç Boşalması; Yangın Çeşitleri ve Yangın Prosedürleri;Uygulamalı yangın söndürme eğitimi; Kalkış-Uçuş-iniş Esnasındaki Acil Durum Prosedürleri; Tahliye Prosedürleri; Hayati idame Uygulaması; Uçak Kaçırma ve Uçakta Bomba Prosedürleri;  Acil Durumda Yolcu ve Kalabalık Kontrolü; Tehlikeli Maddelerle ilgili Acil durum Prosedürleri;Uygulamalı Eğitim.
 
SHK214 Havayolu Pazarlaması (3-0) 3, 5 AKTS 
Pazarlamanın tanımı,içeriği, kapsamı, işlevleri ve özellikleri, havayolu sektörünün yapısı ve özellikleri, pazarlama çevresi, havayolu müşterisi, pazarlama stratejileri, havayolu ürünü, fiyatlama ve gelir yönetimi, dağıtım, tutundurma ve pazarlama,marka yönetimi, pazarlamanın geleceği konuları anlatılacaktır.

Seçmeli Ders  (2-0) 2, 3 AKTS