tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmenin hızlı gelişmesine bağlı olarak iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında büyük artışlar görülmektedir. Bu nedenle çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu anlayış içerisinde tıp, hukuk, mühendislik, kimya, fizik, psikoloji gibi birçok bilim dalını içine alan disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan iş sağlığı ve güvenliği alanı bilim dalı ortaya çıkmıştır.

Teknik açıdan bakıldığında işin yapılması esnasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması odak noktayı oluştururken sağlık bilimleri

açısından ise meslek hastalıkları ve iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalardan korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır. Bölümümüz bu bilgileri öğrencilerimize en iyi bir şekilde vererek donanımlı kişiler olarak bu alanda yetişmelerini temel hedef olarak ele almıştır.

Prof. Dr. Ulvi AVCIATA

Bölüm Başkanı