tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Hakkında

Öğrencilere, İşletme Bilimi çerçevesinde teorik ve pratik donanım sağlamayı amaçlayan program, ulusal ve uluslararası düzeyde bir vizyon ve rekabet gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Ön Lisans programı eğitimini tamamlayan öğrencilerin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kuvvetli iletişim yeteneği, analiz ve sentez becerileri olan, çağdaş, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanır. Program aracılığıyla, iş yaşamının çağdaş gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı hazırlamak ve yetiştirmek amaçlanır. Bu doğrultuda yapılandırılan İşletme Yönetimi Programı öğretim planı 2 yıl ve 4 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. Bölüm ders programı, özellikle seçimlik dersler yardımıyla esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapı kazanmıştır.   

Mezuniyet Koşulları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
İşletme Programı mezunlarımız aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği ulusal/uluslar arası her türlü işletmenin muhasebe-finans, pazarlama, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarında iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, özel sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, reklam, lojistik, turizm ve danışmanlık şirketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev yapabilirler. Bunun yanı sıra, programımız tarafından sunulan işletme öğretimi programı; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. 

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Denetim
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

* 2019 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.

Programın Öğretim Dili
Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.